OSIGURANJE U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA

DDOR NOVI SAD

Stanite na put nepredviđenim situacijama

Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja koje ste već ugovorili i uplatili, DDOR osiguranje će Vam pokriti deo sume koji se zadržava u skladu sa Opštim uslovima turističkog putovanja.

ddor

 Za uslove osiguranja i sve dodatne informacije kontaktirajte turističku agenciju Think&TRAVEL.©2022 think and travel
Powered by APRIL studio