Poverljivost Podataka

Think & Travel se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrazca – upit za hotel.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet poestioca sajta (ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

 

Svi podaci o korisnicima našeg sajta strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla/ispunjenje ugovora.

Svi zaposleni Think & travel-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.)

Think & Travel ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti istog.

Korisnik uvek treba da preispita politiku aplikacija treće strane ili web stranice kako bi bio siguran da ste upoznati sa načinima na koji oni koriste informacije koje delite sa trećom stranom.

Think &  Travel ne garantuje da oni poštuju naša pravila. Takođe ukoliko koristite spoljni izvor za objavljivanje informacija na sajtu (kao što su mobilne aplikacije ili drugi sajt), trebalo bi da proverite podešavanja privatnosti za taj spoljni izvor.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu stranicu www.thinkandtravel.rs i na sve stranice unutar thinkandtravel.rs domena, ali ne na stranice koje upućuju linkovi na www.thinkandtravel.rs domen.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o privatnosti ili bilo kakve primedbe o našoj politici ili praksi, možete nam se obratiti preko elektronske pošte i kontaktirate naš IT tim na info@thinkandtravel.rs.

Takođe nas možete kontaktirati i putem redovne pošte na adresu: Baba Visnjina 48 , 11000 Beograd, Srbija.

 ©2022 think and travel
Powered by APRIL studio